Voor wie?

Voor wie is Taalnet?

Taalnet is voor:

Oudkomers, mensen die het formele onderwijs al achter zich hebben, maar toch problemen met de taal hebben;
Nieuwkomers, die niet genoeg hebben aan de 600 uur inburgeringslessen;
Cursisten in het beroepsonderwijs die problemen hebben met het Nederlands;
Vluchtelingen in de asielprocedure en opvangcentra die Nederlands willen leren;
Iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken bij het functioneren in het Nederlands.
De doelgroep bestaat uit allochtone mensen die onder de noemer oudkomers al een tijdje in Nederland verblijven. Zij hebben ooit Nederlands geleerd, maar door veel omgang binnen de eigen taalgroep is het Nederlands nooit geoefend en dus weggezakt. De totale groep oudkomers omvat naar schatting 450.000 mensen. Ook kunnen nieuwkomers – die in het kader van de inburgering 600 uur Nederlands hebben gevolgd – van Taalnet gebruik maken om “door te leren”. Taalnet kan verder als aanvulling dienen voor deelnemers aan het beroepsonderwijs die problemen hebben met het Nederlands. Ook zal Taalnet een mogelijkheid bieden voor vluchtelingen in opvangcentra om Nederlands te leren.

Kortom, iedereen die zelfstandig taal wil leren of die zijn lessen op de een of andere school of opleiding zelf wil ondersteunen, kan van Taalnet gebruik maken.