Vluchtelingen krijgen baan in het onderwijs

In het kader van het Spinoza-project zijn eind januari tweeëntwintig hoog opgeleide allochtonen aan de slag gegaan als schoolassistent in dienst van het BOOR. Vrijwel allemaal zijn het vluchtelingen die in het land van herkomst voor de klas hebben gestaan.
Om heel snel een goede beheersing van de Nederlandse taal te krijgen, hebben zij een intensieve NT2-training gevolgd die werd afgesloten met een toelatingsexamen voor de pabo van de Hogeschool Rotterdam.
20 Februari vond de officiële afsluiting plaats met de uitreiking van een certificaat door wethouder Kuijper van Onderwijs. Daarnaast was er tijd voor een rondvaart in Amsterdam.
Van de groep starten er vijftien met een duale opleiding (een combinatie van werken en leren) bij de pabo. De zeven anderen combineren hun baan als schoolassistent met een vervolgtraining Nederlands en hopen op een later moment in te stappen in een duaal pabotraject.

Voor meer informatie: bureau Onderwijs Werkt; Leo van der Waal | T 010 417 2695