Informatie

Informatie over de cursussen

De cursussen van Taalnet zijn op dit moment
BEGIN (demo-versie)
Modules Cultureel Maatschappelijke Vorming
Oefenmodules uitdrukkingen
Nu zijn de cursussen nog vrij toegankelijk. Maar straks zullen de cursussen die te vinden zijn op Taalnet, toegankelijk zijn voor iedereen die in bezit is van een wachtwoord. Hierdoor is het mogelijk dat mensen zelfstandig en op hun eigen niveau Nederlands kunnen leren. Dan is het ook mogelijk om vorderingen bij te houden en over die vorderingen met een docent te communiceren.
De essentie van Taalnet zal bij het leren van Nederland op drie hoofdelementen moeten worden gericht: lezen, schrijven en (in beperkte mate) luisteren. Het is immers met de huidige stand van de techniek niet realistisch om spraakherkenning en – correctie binnen het systeem te hanteren. Wellicht is dat in de toekomst mogelijk, maar thans is dat nog niet goed mogelijk. Overigens is het een ervaringsgegeven uit rapporten van de rijksinspectie dat in taaltrajecten binnen de reguliere omgeving wel veel aandacht wordt besteed en resultaat wordt behaald bij lezen en schrijven, maar luisteren en spreken achterblijft. Een voordeel van Taalnet zou kunnen zijn dat hetoefenen van lezen en schrijven zelfstandig kan plaatsvinden, waardoor in de groep veel meer tijd overblijft voor het oefenen van luisteren en spreken. Op deze wijze zou Taalnet bijvoorbeeld kunnen bijdragen aan een veel effectiever gebruik van de tijd bij inburgering.
Er wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het aantal cursussen