Cursussen

Cursussen
Er staan nu twee cursussen op Taalnet. Dat is nog maar een begin, want het is de bedoeling dat er steeds meer mogelijkheden komen. In samenwerking met de docenten van het Albeda College en ROC Zadkine, maar door middel van andere samenwerkingsverbanden. Straks moet Taalnet voor ieder wat wils bieden: een keuze op inhoud, op niveau en op ondersteuningsmogelijkheden. Uiteindelijk wordt het succes van Taalnet bepaald door het gebruik en dat zal weer afhangen van de mogelijkheden die worden geboden.

De cursus Begin! is ontwikkeld in nauwe samenspraak met gebruikers door A.Blom en A. Quispel. In de loop van het jaar 2002 komt Begin! ook op de markt in CD-Rom-vorm met spreek- en schrijfoefeningen (die op internet niet goed mogelijk zijn).

De cursus CMV-modules is door C. van der Plas en M. Mudde van de Divisie Educatie van het Albeda College gemaakt. Deze is bestemd voor die deelnemers van het beroepsonderwijs die extra oefening van het Nederlands nodig hebben.

In samenwerking met andere leveranciers komen er nog meer oefenmodules op Taalnet.