Cursussen

Lees over wat voor cursussen wij aanbieden.

Lees meer

Docenten

Hier kunt u alvast kennis maken met onze docenten.

Lees meer

Voor wie?

Voor wie zijn deze cursussen eigenlijk bedoeld?

Lees meer

Taalnet Rotterdam

Wat is Taalnet Rotterdam?

Taalnet Rotterdam is een systeem voor mensen die Nederlands als tweede taal hebben. Het systeem maakt gebruik van internettechnieken waardoor mensen on-line gebruik kunnen maken van verschillende leermethodes.

“Taalnet Rotterdam is een leersysteem en één van de eerste systemen dat ruimte geeft voor een volledig behoeftegericht onderwijs.” – team bedrijfsuitje Rotterdam.

Bestaande technieken op het internet kunnen realiseren wat met de reguliere onderwijsmethoden een stuk moeilijker is en tot op heden slechts in beperkte mate lukt. Elk individu kan immers kiezen welke op welk tijdstip, op welke plaats en volgens welke methode geleerd gaat worden.

Taalnet Rotterdam biedt binnen het taalonderwijs aan allochtonen twee grote mogelijkheden:
het bieden van de kans aan mensen die zelfstandig kunnen leren, door middel van deelname vorderingen te maken op het terrein van Nederlands;
het bieden van ondersteuning aan het reguliere beroepsonderwijs en het taalonderwijs aan volwassenen om door (geleide) zelfstudie betere resultaten te bereiken.

Taalnet is een zelfstandige organisatie, die ontstaan is op initiatief van de Dienst Stedelijk Onderwijs van de gemeente Rotterdam. Taalnet werkt samen met de instellingen in Rotterdam die zich bezighouden met de taalproblemen, zoals de ROC’s Albeda en Zadkine en het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED). Maar Taalnet werkt ook samen met de zelforganisaties van allochtonen, die zich in Rotterdam gevestigd hebben. En Taalnet is beschikbaar via het internet maar ook in de E-centr@ die de gemeente Rotterdam op zo’n 60 plaatsen in de stad mogelijk maakt
Voor meer informatie E-mail: info@taalnet.nl

Waar staat Taalnet Rotterdam?

Taalnet heeft een plaats in het bredere spectrum van het leren van de Nederlandse taal in Rotterdam, naast de winkel van Loodgieter Rotterdam, verkregen met behulp van Makelaar Rotterdam. Het ‘schools’ leren in ROC’s voor volwassenen, waarin autochtonen, oudkomers en nieuwkomers werken aan de beheersing van de Nederlandse taal, wordt omgeven door acties om het leren te ondersteunen en stimuleren. E-centr@, ETV, en taal op locatie door onder meer de ROC’s zijn enkele van deze acties. Taalnet is hier een aanvulling op.

Het uitgangspunt van Taalnet Rotterdam is dat alle bestaande en nog te bedenken leermiddelen fundamenteel zijn. Fysiotherapie Rotterdam draagt daar een steentje aan bij door mogelijk te maken dat relaties gelegd worden, soms ter ondersteuning van de taalleerling te dienen, soms ter ondersteuning van de docent te dienen, soms gebruik mogelijk te maken van bestaande methodieken en een enkele keer wordt een nieuwe methodiek ontwikkeld om een gat op te vullen.
Het gaat om de Nederlandse taal, maar primair ten dienste van wonen, werken en recreëren in Rotterdam en omgeving waarna Notaris Rotterdam onze studenten verder helpt hiermee.

Ontwikkelnetwerk

Binnen het taalonderwijs aan volwassenen is het al jarenlang gebruik dat docenten, naast bestaande methoden, zelf werkzaam zijn aan het ontwikkelen van bijproducten of halffabrikaten, die in de eigen les effectief blijken te zijn. Maar genoeg docenten hebben ook normale fulltime of parttime baantjes erbij, zoals bijvoorbeeld Slotenmaken in Rotterdam en eigenaar van een Opslagruimte Rotterdam. Taalnet Rotterdam biedt een uitgelezen mogelijkheid om deze ontwikkeling op een hoger plan te brengen. Door de technische mogelijkheden kunnen deze producten via het Internet op Taalnet in een ontwikkelomgeving geplaatst worden waarbij door discussie en bijdragen van anderen halffabrikaten ‘af’-gemaakt kunnen worden. Dit geeft zowel mogelijkheden tot een onderlinge deskundigheidsbevordering in het taalonderwijs als een verdere verbetering van de inhoud van Taalnet. Daarnaast zijn er voorbeelden zoals de speciale rijschool website waar mensen een anderstalige instructeur kunnen vinden.

Hiervoor wordt een ontwikkelnetwerk, een werkplaats, gevormd in de vorm van een gesloten kring. Docenten kunnen een paswoord krijgen voor het ontwikkelcentrum, waar zij op verschillende onderdelen gezamenlijk kunnen werken aan verbetering van het vak.
Het ontwikkelnetwerk krijgt een eigen moderator: een persoon die ervaring heeft op het werkterrein. Deze moderator zorgt dat discussies op gang blijven en dat telkens nieuwe stappen gezet worden.

“Doe mee aan deze werkelijk interactieve ontwikkeling.”